moja strona

Witam na mojej stronie.

Treści w niej zawarte przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną lepiej zrozumieć problemy gospodarki rynkowej na świecie, problematykę zarządzania ryzykiem, handlu międzynarodowego i to nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. 

Taki jest bowiem sens prowadzonych badań naukowych, że powinny one mieć odniesienie do praktyki. Zajmuję się od ponad dziesięciu lat nową w gospodarce światowej, a równocześnie niezwykle ważną dyscypliną, którą jest Risk Management, czyli zarządzanie zdywersyfikowanym i wielopłaszczyznowym ryzykiem.
Wszystkie Osoby, które są chętne podjąć dyskusję na te tematy, a także poznać nowe, ciekawe teorie i odnieść je do otaczającej rzeczywistości, wszystkich tych, którzy gotowi są stanąć do walki z przeciwnościami losu, a co więcej pragną kontrolować to, co … jak się wydaje trudno jest nawet zdefiniować – zapraszam na następne strony.

Dr  Tadeusz T. Kaczmarek

 

mój adres e-mail: tadeusz@kaczmarek.waw.pl