Kto Kieruje Globalizacją? Think-Tanki – kuźnie nowych idei.

Zrozumieć świat! – to cel książki, którą Szanowny Czytelniku chciałbym Ci przekazać. Tyle dziwnych rzeczy dzieje się we współczesnym świecie: Egipcie, Libii, Chinach, Ameryce… Kto tym kieruje? Czy są to przypadkowe zdarzenia? Czy rozmaite wydarzenia na świecie można wytłumaczyć w sposób racjonalny? Książka ta opisuje instytuty oraz kuźnie nowych idei i pomysłów, czyli modnych dziś i nie do końca znanych Think-Tanków, mających swoje korzenie w Ameryce Półnosnej i Europie. Jest to pierwsza na rynku pozycja szeroko opisująca tę tematykę. Zapraszam.

więcej …

read more

Ryzyko Kryzysu a Ciągłość Działania. Business Continuity Management

To nie jest książka o kryzysie finansowym przełomu roku 2008 i 2009, giełdzie, kłopotach banków i tych, którzy stracili fortuny na opcjach walutowych. To także nie jest książka o zarządzaniu kryzysowym. To publikacja sięgająca do rdzenia problematyki bezpieczeństwa biznesu, działalności gospodarczej, czy decyzji ekonomicznych każdego człowieka. To najlepsza wskazówka jak w XXI wieku nie stać się ofiarą kryzysu w ogóle lub, gdy on nadejdzie, ponieść znacznie mniejsze straty, niż inni uczestnicy gry rynkowej, szybciej odbudować swoją pozycję konkurencyjną i wygrać. To pierwsza w Polsce, przekrojowa publikacja o zarządzaniu ciągłością działania (Business Continuity Management) i nowoczesnym zarządzaniu ryzykiem. To książka o nowej dyscyplinie zarządzania w warunkach porywających wichrów globalnych szoków i destrukcji. wpółautorem publikacji jest Grzegorz Ćwiek.

więcej…

read more

Zarządzanie Ryzykiem. Ujęcie Interdyscyplinarne.

Podręcznik jest nowym ujęciem zdywersyfikowanego ryzyka, zgodnie z normą ISO 31000:2009. Jest to interdyscyplinarne podejście do tej skomplikowanej kategorii, jaką bez wątpienia jest ryzyko w praktyce rynkowej. Autor w swoich badaniach uwzględnił najnowszą literaturę zagraniczną i krajową. Podręcznik opisuje tendencje i najnowsze wyniki badań naukowych nad kategorią ryzyka, włączając w to doświadczenia polskie oraz wymogi przedsiębiorstw i korporacji transnarodowych.

Recenzja: prof. zw. dr hab. Jerzy Kiesielnicki.

więcej…

read more

Globalna Gospodarka I Globalny Kryzys

Książka jest oryginalną i niekonwencjonalną analizą skomplikowanych przyczyn wybuchu globalnego kryzysu finansowego, który zaskoczył Stany Zjednoczone, kolejne państwa i największe instytucje finansowe świata. Jest próbą naswietlenia i wyjaśnienia aktualnych problemów współczesnej gospodarki. Wychodzi naprzeciw potrzebie pogłębionej refleksji na temat zmian, jakie dokonały się w tej gospodarce i ich wpływu na na kryzys finansowy. Duże znaczenie dla zrozumienia istoty globalizacji i jej dotychczasowych skutków ma charakterystyka takich zagadnień, jak znaczenie dolara amerykańskiego w świecie, ochrona własności intelektualnej, rola informacji w globalnej gospodarce, wpływ zmian klimatu, trzecia rewolucja przemysłowa XXI wieku.

więcej…

read more

Eksportowa Działalność Małych i Średnich Przedsiębiorstw Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej.

W publikacji omówione zostały etapy działalności firm wytwórczych, które prowadzą działalność eksportową. Przedstawiono przebieg całego procesu eksportowego: od badań potencjalnych rynków zbytu, poprzez fazę pozyskiwania nabywców w wyniku działań promocyjnych, fazę ofertową, negocjowania, zawierania i realizowania oraz rozliczania transakcji. Opisano zwyczaje handlowe odnoszące się do procesu transakcyjnego.

więcej…

read more