Finanse przedsiębiorstw

W książce omówiono najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, zgodnie z zasadami obowiązującymi obecnie w Unii Europejskiej.

Zaletą opracowania jest pokazanie wzajemnych powiązań między podejmowanymi decyzjami finansowymi oraz zwrócenie uwagi na logikę zdarzeń finansowych w gospodarce rynkowej. Dzięki tej publikacji czytelnik zyska podstawy do kształtowania praktycznych umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Szczegółowo omówiono tu następujące zagadnienia:

  • zasady planowania finansowego w przedsiębiorstwie,
  • zdywersyfikowane źródła finansowania,
  • metody badania i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • alternatywne źródła finansowania i znaczenie amortyzacji,
  • warunki uzyskiwania kredytu bankowego oraz badanie wiarygodności i zdolności kredytowej,
  • wpływ agencji ratingowych na globalne rynki finansowe.

Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla studentów kierunków ekonomicznych, ale także praktyków gospodarczych. Oprócz wiedzy teoretycznej zawiera przykłady i wyliczenia stanowiące dużą pomoc dla menedżerów pragnących poznać praktyczną stronę finansów.

read more