Federalizm państw europejskich a przyszły kształt Unii Europejskiej

Nieustannie trwają prace nad znalezieniem optymalnych struktur społecznego systemu państwa. Jedną z takich struktur jest federacja. Celem federacji jest znalezienie form integracji poszczególnych grup społecznych określonego państwa. W Europie dojrzałą formą federacji są Niemcy. Inicjatywę ustawodawczą w Niemczech posiada rząd federalny.  Niemcy są federacją z 16 samodzielnymi państwami (landami). Powiększającą się terytorialnie Unię Europejską trudno jest nadzorować z Brukseli. Unia Europejska ma największy udział w światowym PKB. W federacji istnieje potrzeba występowania państwa obywatelskiego oraz terytorium. UE wkroczyła na drogę budowania federalnego państwa.

czytaj więcej…