o mnie


Nazywam się Tadeusz Teofil Kaczmarek i cieszę się, że dotarli Państwo na moje strony. 

       Zwykle, zanim rozpocznę „surfowanie” po stronach internetowych, które otwieram, staram się najpierw poznać ich autora, dowiedzieć się kto to jest, skąd biorą się jego zainteresowania itp. Kierując się tym motywem, chcę Państwu przekazać kilka faktów z mojego życia, co sprawi, mam taką nadzieję, że zechcą Państwo przejrzeć moje dalsze strony z zaciekawieniem i … pewnym zaufaniem. 

  Jestem wychowankiem i absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ( dawniej SGPiS ), gdzie na Wydziale Handlu Zagranicznego uzyskałem tytuł magistra, a następnie stopień doktora nauk ekonomicznych. W 2001 roku w Kolegium Gospodarki Światowej SGH odbyło się moje kolokwium habilitacyjne, które zakończyło się dla mnie pozytywnym wynikiem. Od początku studiów moje zainteresowania skupiały się na kwestiach związanych z handlem międzynarodowym, eksportem i importem, a samo pojęcie „gospodarka światowa” budziło we mnie nie lada fascynację. W latach mojej pracy zawodowej udało mi się z powodzeniem łączyć moje zainteresowania badawcze z pracą zawodową w handlu zagranicznym.  Muszę szczerze powiedzieć, że odniosłem sukces, awansowałem, zdobyłem ogromne doświadczenie i znalazłem w tej sferze gospodarki wiele fascynacji, które ukształtowały całe moje życie, i którymi dzielę się dzisiaj z Państwem w moich publikacjach oraz prowadząc wykłady w niepublicznych uczelniach ekonomicznych w Warszawie, a także okresowo w Niemczech. 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – to obszar niezwykle złożony i równocześnie niezwykle ciekawy, a handel zagraniczny jest jednym z podstawowych narzędzi i sposobów rozwoju gospodarki narodowej każdego kraju, szczególnie takiego jak Polska, która znajduje się od ponad dziesięciu lat w centrum mniej lub bardziej udanych przemian gospodarczych.

 Stąd moja misja i cel: pomóc tym, którzy stykają się z tym obszarem działalności naukowo lub zawodowo.

 Przez wiele lat, studiując teorie handlu zagranicznego, rozliczeń międzynarodowych miałem doskonałą okazję utwierdzić się w przekonaniu, a podczas niemal 30 lat pracy nad realizacją kontraktów eksportowych w Polsce i za granicą odkryłem, że w całości powiązań, zależności i zdarzeń, jakie mają miejsce w trakcie takich operacji – ludzie zawsze mają do czynienia 

z …. ryzykiem. 

To staram się uświadamiać wszystkim uczestnikom rynku na wszelkie możliwe sposoby. Zauważyłem tę prawidłowość już jako młody handlowiec, kiedy rozpoczynałem moją pracę zawodową, a będąc przez wiele lat dyrektorem i prezesem kilku dużych firm handlowych w Polsce i w Niemczech, miałem doskonałą okazję sprawdzić założenia teoretyczne w praktyce i oddać się badaniu tego fenomenu. Swoje pierwsze spostrzeżenia na ten temat sformułowałem teoretycznie, będąc attaché handlowym przy ambasadzie Polski w Berlinie, którą to funkcję piastowałem przez ponad 5 lat. Po okresie pracy za granicą wróciłem do kraju, gdzie na tej samej uczelni – SGH, jak wspomniałem, uzyskałem tytuł doktora nauk ekonomicznych, rozpoczynając tym samym na dobre pracę naukową. 

Obecnie prowadzę wykłady i seminaria magisterskie w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Aktualizuję napisane wcześniej książki i piszę nowe. Moją pasją – obok zagadnień związanych z szeroko pojętym ryzykiem – jest także „mało popularna” jeszcze w naszym kraju teoria społecznej gospodarki rynkowej, dlatego też w czerwcu 2004, wraz z moim przyjacielem prof. Piotrem Pyszem z Uniwersytetu w Oldenburgu, opublikowaliśmy nową książkę pt. Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa. Książka została wydana w Wydawnictwie Polskiej Akademii Nauk – INP.
Inne ważne wydarzenie, to opublikowana w czerwcu br. książka pt. Zasady porządku w gospodarce rynkowej. – Rola państwa. – Problematyka niezwykle ważna a rzadko podejmowana przez polskich autorów, po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Książka jest efektem moich wielu lat studiów nad porządkiem gospodarczym.

Jestem osobą otwartą na wszelkiego rodzaju dyskusje związane z moimi zainteresowaniami, dlatego też bardzo zachęcam Państwa do kontaktu ze mną i wymiany poglądów na aktualne tematy. W miarę możliwości czasowych będę starał się, aby moja strona stała się bardziej „ interaktywna”, aby była czymś w rodzaju forum dyskusyjnego dla poruszanych przeze mnie i Państwa tematów… ale to przyszłość. Jeżeli chcieliby Państwo także porozmawiać ze mną osobiście – proszę o kontakt, chętnie umówię się na spotkanie w celu wymiany poglądów. Zapraszam 🙂

 

mój adres e-mail: tadeusz@kaczmarek.waw.pl