Federalizm państw europejskich a przyszły kształt Unii Europejskiej

Nieustannie trwają prace nad znalezieniem optymalnych struktur społecznego systemu państwa. Jedną z takich struktur jest federacja. Celem federacji jest znalezienie form integracji poszczególnych grup społecznych określonego państwa. W Europie dojrzałą formą federacji są Niemcy. Inicjatywę ustawodawczą w Niemczech posiada rząd federalny.  Niemcy są federacją z 16 samodzielnymi państwami (landami). Powiększającą się terytorialnie Unię Europejską trudno jest nadzorować z Brukseli. Unia Europejska ma największy udział w światowym PKB. W federacji istnieje potrzeba występowania państwa obywatelskiego oraz terytorium. UE wkroczyła na drogę budowania federalnego państwa.

czytaj więcej…

read more

Think tanks and their impact on the new economic policy of China

zapraszam do zapoznania się z moim artykułem o chińskich think-tankach.
artykuł jest w języku angielskim, ponieważ przygotowany został na potrzeby mojej międzynarodowej współpracy naukowej.

przejdź do pliku tkaczmarek_art_thinktanki_chiny

 

read more

Sprawy nauki a “ryzykowna filozofia”

zapraszam do lektury artykułu w miesięczniku publicystyczno-informacyjnym Sprawy nauki.

przejdź do artykułu…

pozdrawiam 🙂

read more

Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne!

Wszystkim odwiedzającym moją stronę składam najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne! Mam nadzieję, że nowy rok przyniesie wszystkim jeszcze więcej sukcesów tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Moim Studentom życzę wytrwałości w nauce i powodzenia na egzaminach ;). Gorąco pozdrawiam. Dr Tadeusz T. Kaczmarek

read more

Agencje ratingowe jako źródło niestabilności globalnych rynków finansowych

Tadeusz T. Kaczmarek

Agencje ratingowe jako źródło niestabilności

globalnych rynków finansowych

 

Streszczenie

Celem rozdziału jest przedstawienie zadań stojących przed agencjami ratingowymi oraz uporządkowanie refleksji nad skutecznością lub jej brakiem w ich działalności.   Światowe rynki finansowe uległy po 2008 roku, w skutek ich liberalizacji i postępującej globalizacji, ogromnym perturbacjom. Stały się one równocześnie mniej transparentne i z tego powodu na znaczeniu zaczęły zyskiwać agencje ratingowe, zwłaszcza te o zasięgu globalnym. Ale dokonywane przez nie oceny ryzyka poszczególnych instytucji i emitowanych przez nie instrumentów finansowych okazały się w wielu przypadkach błędne, prowadząc do  nietrafionych decyzji inwestycyjnych i potęgując niestabilność rynków.  Punktem wyjścia analizy jest charakterystyka wiodących agencji ratingowe i ich podstawowych zadań. Następnie pokazane zostały główne mankamenty działania agencji ratingowych i ich konsekwencje dla przebiegu kryzysu finansowego. Na tym tle zostały następnie omówione działania podejmowane w ramach Unii Europejskiej, mające na celu wzmocnienie stabilności sektora finansowego i zabezpieczenie europejskiego rynku finansowego przed skutkami błędnych decyzji głównych agencji ratingowych.

więcej … agencje_ratingowe

read more

Think tanki oraz ich wpływ na nową politykę gospodarczą Chin

Think tanki  oraz ich wpływ na nową politykę gospodarczą Chin

 

Mechanizmy gwałtownego rozwoju gospodarki Chin w ostatnich kilkunastu latach  zostały opracowane przez chińskie think tanki. W tym artykule przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z utworzeniem tych instytutów – think tanków zgodnie z koniecznymi rekomendacjami rządu i KP Chin, kierującego się niezmiennie zasadami władzy centralistycznej.

więcej…ThinkTanki_Chiny

read more