ciekawe linki

Poniżej znajdziecie Państwo kilka ważnych (z punktu widzenia edukacji, teorii przedsiębiorstwa i zarządzania ryzykiem) linków. W miarę możliwości będę tu umieszczał nowe, ciekawe odnośniki.

 

Polska Akademia Nauk www.pan.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne www.pte.pl

Centralna Biblioteka NBP    www.nbp.pl

Die Ludwig Erhard Stiftung www.ludwig-erhard-stiftung.de

Die Fridrich Ebert Stiftung www.fes.de

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie www.sgh.waw.pl 

Uniwersytet Warszawski http://www.uw.edu.pl

Biblioteka Uniwesytecka w Warszawie http://www.buw.uw.edu.pl

Biblioteka Narodowa w Warszawie http://www.bn.org.pl/

Uczelnia  Łazarskiego www.lazarski.pl

Polsko Amerykańska Komisja Fulbrighta www.fulbright.edu

Ministerstwo Gospodarki RP www.mg.gov.pl

Ministerstwo Finansów RP www.mf.gov.pl

Giełda Papierów Wartościowych – New Connect www.newconnect.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

Kuke SA www.kuke.com.pl

Euro Info Centre www.euroinfo.org.pl

The European Union Online http://www.europa.eu.int

Statistical Office of the European Commision EUROSTAT www.europa.eu.int/en/comm/eurosta 

IFCI Risk Institute www.risk.ifci.ch

MIT Open Course Ware http://ocw.mit.edu

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem http://www.iped.pl

Financial Times http://news.ft.com

Puls Biznesu http://www.pb.pl

Harvard Business Review http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu

Wall Street Journal http://online.wsj.com/public/us

Spiegel Online www.spiegel.de

Prawniczy Serwis Informacyjny www.e-prawnik.pl

Rzeczpospolita Online www.rzeczpospolita.com.pl

BusinessWeek online magazine www.businessweek.com

U.S. Small Business Administration Site. America’s Small Business Resource www.sbaonline.sba.gov

U.S. Department of State www.state.gov

Federal Reserve Bank of New York www.ny.frb.org

U.S. Department of Commerce www.doc.gov

U.S. Department of Commerce, Minority Business Development Agency www.mbda.gov

U.S. Census Bureau www.census.gov

Moody’s www.moodys.com

Fitch Ratings www.fitchratings.com oraz www.fitchpolska.com.pl

United Nations www.un.org

Lloyd’s www.lloydsoflondon.co.uk

Department for Business Enterprise and Regulatory Reform, UK www.dti.gov.uk

The World Bank Group www.worldbank.org

Industry Canada Site www.strategis.ic.gc.ca

European Central Bank www.ecb.int

Bundesbank www.bundesbank.de

Institute for Entrepreneurial Studies (UIC) www.uic.edu

The British Council Poland www.britishcouncil.pl

The Doctoral Students (Jobs)www.phdjobs.com

The new Paul Krugman Website web.mit.edu/krugman

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej www.buwiwm.edu.pl

Centrum edukacji Obywatelskiej www.ceo.org.pl

Projekt SETI w Polsce  www.setiathome.pl/home_polish.shtml

American Productivity and Quality Center www.apqc.org

Union of Japanese Scientists and Engineers www.juse.or.jp

Study Overseas www.studyoverseas.com

World Economics Web Resources http://business.baylor.edu

Federal Statistical Office Germany www.destatis.de

German Culture Site www.germanculture.com.ua

Resources for Economists on the Internet http://rfe.org

London School of Economics and Political Science www.lse.ac.uk

Instytut Nauk Prawnych PAN www.inp.pan.pl